Darmowa dostawa od 99,00 zł
616 660 777PN-PT 8.00-17.00

Regulamin programu lojalnościowego

1. Celem programu jest dostarczenie klientom hurtowym możliwości uzyskania gratyfikacji w wyniku dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.pandrwal.pl

Organizatorem jest firma:

Pan Drwal sp. z o.o.
Zwierzyniecka 3/1
60-813 Poznań

NIP: 7831730176

Dalej zwaną www.pandrwal.pl

2. Każdy nowy klient sklepu www.pandrwal.pl ze statusem hurtownika automatycznie zostaje uczestnikiem programu.

3. Uczestnicy programu lojalnościowego otrzymują punkty za towary zakupione w sklepie internetowym.

4. Każde wydane w sklepie 20zł ma wartość 1 pkt.  Punkty nie są przydzielane do kosztów wysyłki.

5. Punkty naliczane są po wysłaniu zamówienia.

6. Uczestnicy posiadający kilka kont w sklepie www.pandrwal.pl nie mogą sumować punktów.

7. W wypadku nieodebrania paczki pobraniowej lub dokonania zwrotu towaru, z punktowego konta klienta zostanie odjęta punktowa wartość zwróconego lub nieodebranego towaru.

8. Zebrane punkty są gromadzone na koncie uczestnika programu.

9. Zebrane punkty na koncie nie podlegają wymianie na gotówkę.

10. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów można je wymienić na dowolny produkt znajdujący się po adresem: http://pandrwal.pl/Produkt-za-punkty-sforpoints-pol.html . Każdy umieszczony tam produkt posiada swoją cenę w punktach.

11. Nie można dokonać zakupu jednego towaru częściowo za punkty i częściowo gotówką.

12. Towary zakupione za punkty podlegają zwrotowi jak normalne produkty z asortymentu sklepu. Kiedy klient dokona zwrotu towaru zakupionego za punkty, wrócą one automatycznie na jego konto. Towary te nie podlegają darmowej wymianie. Klient może dokonać wymiany takiego produktu tylko na swój koszt.

13. Wszystkie gratyfikacje są oferowane w miarę dostępności. W przypadku braku możliwości dostarczenia określonego produktu, który obejmuję program lojalnościowy z przyczyn niezależnych od sklepu www.pandrwal.pl zastrzega sobie prawo do zaoferowania klientowi innego produktu.

14. Sklep www.pandrwal.pl zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu oraz zawieszenia i zakończenia programu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu form informacji i zawiadomień uczestników programu.

15. Zapisy niniejszego regulaminu nie wyłączają zasad rozliczeń zawartych w regulaminie sklepu internetowego www.pandrwal.pl

x
Please select your store
Language version
POLPolish
ENGEnglish
pixel