Firma Pan Drwal pozyskała fundusze i realizuje projekt: „Innowacyjne preparaty pielęgnacyjne dla mężczyzn oparte o aktywne peptydy” w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wdrożenie nowych preparatów kosmetycznych z peptydami do pielęgnacji skóry mężczyzn. Kosmetyki będą przeznaczone zarówno do codziennej pielęgnacji oraz w określonych wskazaniach do stosowania, tj. blizny wynikające z nieprawidłowego dbania o skórę, zaczerwienienia, podrażnienia oraz pielęgnacja skóry tatuowanej.

Beneficjent: Pan Drwal Sp. z o. o.

Całkowita wartość projektu: 1 346 623,40 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 026 066,72 zł

www.mapadotacji.gov.pl