Skontaktuj się z nami!

Tel: 616 660 777

Dział sprzedaży i zamowień
sklep@pandrwal.pl

Dział marketingu
kontakt@pandrwal.pl

Pan Drwal sp. z o.o.
ul. Mostowa 19d/4
61-854 Poznań
NIP: 7831730176
REGON: 362355636

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000573490.

Skontaktuj się z nami!